Tuesday, 24 September 2013

Chớm thu ở Sheraton Hà nội

Cả nhà nông dân diễn lại đồng phục đã cũ ở Sheraton Hà nội
Vậy là những "điểm thưởng tích lũy" cuối cùng của một hãng Hàng không được nhà nông dân sử dụng (chi tiêu dè xẻn) ở hệ thống Sheraton tại Hà nội, thay vì một chuyến bay đến Sài Gòn vào kỳ nghỉ Giáng sinh. Hiện tại, Sài Gòn vẫn là điểm mẹ muốn đến nhất, lý do đơn giản là mẹ chưa một lần đặt chân đến thành phố phồn hoa ấy. Công việc hiện tại của ba bận chóng mặt, và trong vòng 3 tháng nữa, chắc là ba không còn khoảng thời gian trống nào để "vi vu" cùng 3 mc.