Tuesday, 25 December 2012

"Sổ lồng"

Album: "Sổ lồng"
Photographer: Mẹ già LemNhem
Model: Nông dân TũnTùn
Make up: không 


Location: chốn quê

Xem ra cái góc nhỏ này ngày càng trở nên NHÀM CHÁN, chật chội và tù túng với Tũn TùnỞ phía trong này, con vẫn THÈM KHÁT muốn với ra bên ngoài
QUYẾT ĐỊNH cắn phá cái cũi
Bây giờ lại đến bức tường thành này, "thế giới" ngoài kia chỉ ngăn = CÁNH CỔNG
Có vẻ CẦU CỨU xin sự giúp đỡ của mẹ
Cái cười của người tự do, được SỔ LỒNG rồi đây. Sung sướng quá cơ
KHÁM PHÁ. Cây cối vạn vật muôn màu sinh động
NỖ LỰC, với cho bằng được
Mãn nguyện. Con BƯỚC CHÂN QUA Ô CỬA...Là cả "thế giới" ngoài kia ....thích hơn ở góc phòng và cái cũi.............Grassland 2011
(Những góc ảnh)

No comments:

Post a Comment