Tuesday, 25 December 2012

Viết tặng ngày xưa

Viết tặng ngày xưa...
(For Ngoc.)                                                             Trước biển, em thêm yêu miền Trung 


                                                               (ảnh chụp tại Quảng Bình 01/05/2006)

                                                             **********

                                                                       
           Em trở lại điều ước giản dị
           Cho những ngày xưa, dẫu chẳng có Anh
           Chỉ có cổ tích và thế giới tuổi thơ
           Chạy dọc miền cát trắng chân quê

                          Phía trước biển vẫn là bình minh
                          Phía ngày hôm qua, dã tràng xe cát
                          Sẽ không còn vết dấu
                          Sóng cuốn đi, cát lạ bình yên

                                        Dấu chân em qua, trên cát, chẳng in lâu
                                        Ngày xưa, trong cổ tích
                                        Cát trắng
                                        Biển dịu êm.


                                                         Grassland,
                                                         Telnet- 22 June, 2006
                             

                                            Em, Quê cát, Ngày xưa.... ( ảnh chụp tại Quảng Bình 02/09/2005)

No comments:

Post a Comment